domingo, 19 de septiembre de 2010

Que es el transit planetari

Des de el moment en que naixem s'estableix en el nostre desti una serie de patrons
que seran activats en cada moment que la nostra anima es trobi llesta per enfrentar-se a un nou repte que ens fara desarrollar-nos com persones, com si fossim generadors d'energia cosmica que influencies a altres, donant impulsos de vida per que aquells i nosaltres arribem a l'objectiu que ens han encomanat al neixer.

Per aixo en la nostra carta astral es registra una representacio simbolica del cel del qual hem nascut, que correspon a un moment determinat en el temps que marca l'origen de la vida. En canvi a mida que el temps pasa, els planetes no deixan de moures, pel que esa en moviment ens afecta de tal manera que el nostre desti es veu influenciat, formant-se catalitzadors d'events que ens posen a proba.

A aquest fenomen cosmic se'l anomena transit planetari, el qual es defineix com o el moviment d'un planeta a traves de les cases del zodiac, al llarg dels dies, setmanes i anys. A mida que el cosos celestes van avanzan per el firmament, es van convertint en inquilins de les cases zodiacals, tenint diferents tipus d'efectes en el nostre comportament i juntant-se amb altres planetes per arribar a sensacions determinants en la nostra psiquis.

Per ells es denomina com "estancia" el temps en que cada planeta triga en creuar tota una casa del zodiac, formant ritmes cosmics de temps que son ciclics en cada moment de la nostra vida.

Uns planetes trigan mes que altres en el seu recorregut, per el que influeixen d'acord al la seva velocitat en la nostra carta astral. L'importancia de l'estudi dels transits planetaris esta en el fet que cada segon que pasa s'origina un fet que ens afectara en el futur de les nostres vides, que pot tenir consequencies bones o dolentes d'acord a les decisions que prenem quan ens enfrentem a ells. Per aixo  ens permetra fer prediccions sobre quin efecte determinat tindran sobre nosaltres amb data exacta i que poder beneficiar-nos.

Sibila Bruja


No hay comentarios:

Publicar un comentario